They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

CHŁODNA 25. (róg Żelaznej), WARSZAWA

Temat: Czy w jednym pomieszczeniu mozna mieszać obwody TN-C i TN-S
...Połączenia takie są jednak potrzebne (vide pkt 3). 3) Trzeba się liczyć z możliwością pojawienia się na przewodzie PEN sieci zasilającej (a zatem i instalacji) niebezpiecznego w skutkach (ze względu na wartość i czas trwania) napięcia względem ziemi odniesienia; może to być spowodowane przerwą PEN w sieci nn, zwarciem L-PEN w sieci, zwarciem doziemnym po stronie SN w stacji transformatorowej zasilającej sieć nn, w której istnieje wspólne uziemienie ochronne SN i robocze nn. Napięcie to wystąpi oczywiście między przewodami PE lub PEN instalacji (a zatem obudowami "zerowanych" odbiorników) a mającymi normalnie potencjał ziemi odniesienia częściami przewodzącymi obcymi. "Zlikwidować" takie napięcie można tylko przez wykonanie połączeń wyrównawczych głównych w obiekcie. Połączenia takie zapobiegają równeż ewntualnej róznicy...
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=4990