They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

CHŁODNA 25. (róg Żelaznej), WARSZAWA

Temat: uziemienie
...- więc dla spokoju sumienia lepiej zrobić uziemienie samodzielne. Nie zagłębiając się w szczegóły , rezystancja /oporność/ uziemienia nie powinna być większa niż 5 ohm . Uziomy pionowe powinny być zagłębione nie mniej niż 2,5m ,uziomy poziome powinny być ułożone nie płyciej niż 60 cm i nie powinny być zasypane kamieniami ,gruzem ,żużlem czy żwirem i nie mogą być układane pod zarstwami nie przepuszczającymi wody jak asfalt i beton. Uziemienia poziome powinny być wykonane  płaskowników najlepiej ocynkowanych o przekroju nie mniejszym niż 3 x 12 mm lub drutu ocynkowanego o średnicy nie mniejszej niż 5mm  .Uziomy pionowe wykonać należy z kilku rur ocynkowanych, prętów ?6mm lub blach ocynkowanych o grubości 3mm połączonych między sobą . Przewody uziomowe powinny być wykonane z taśmy ocynkowanej  / t.z.w. bednarki / o grubości co najmniej 4mm  lub...
Źródło: topranking.pl/1562/uziemienie.php