They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

CHŁODNA 25. (róg Żelaznej), WARSZAWA

Temat: UZIEMIENIE SPRZETU AUDIO
...PENw sieci TN-C ) są zawsze połączone ze sobą w pewnym miejscu sieci i uziemione. Omówienie tego zagadnienia jest jednak zbyt skomplikowane aby ująć to w kilku zdaniach. Ocenę i ewentualne modyfikacje sieci elektrycznej należy bezwzględnie powieżyć osobie, która się na tym zna i posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem! Samodzielne modyfikacje mogą być tylko źródłem zagrożeń. Pamiętać nalęży, że uziemienia ochronne i tzw. zerowanie są środkami ochrony dodatkowej przed porażeniem prądem elektrycznym i zasady ich wykonania są ściśle określone w stosownych przepisach. Instalacja elektryczna wybudowana zgodnie z przepisami i zgodnie ze sztuką zapewni własciwe działanie sprzętu audio i przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo jego użytkownikowi.
Źródło: hi-fi.com.pl/PHPBB_2_0_6/viewtopic.php?t=11607