They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

CHŁODNA 25. (róg Żelaznej), WARSZAWA

Temat: Euro na polskim rynku
...tym samym z dotychczasowych walut. 1 stycznia 2009 r. uczyniła to również Słowacja, stając się szesnastym państwem członkowskim. Euro jest emitowane przez Europejski Bank Centralny. Jest on wspólnym bankiem centralnym wszystkich państw, w których funkcjonuje euro. Pełni on taką funkcję, jaką w Polsce spełnia Narodowy Bank Polski. Prowadzi politykę pieniężną, emituje pieniądz, czuwa nad działaniem systemów płatności itp. Siedziba Europejskiego Banku Centralnego znajduje się we Frankfurcie nad Menem (Frankfurt am Main/Niemcy). Dlaczego szesnaście krajów Unii Europejskiej zrezygnowało z własnej waluty? Jednym z celów Unii Europejskiej jest stworzenie jednolitego, sprawnie funkcjonującego obszaru gospodarczego czyli rynkowego. Taka duża gospodarka, obejmująca większość obecnych państw Unii Europejskiej, daje ogromne możliwości rozwoju...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1026